Przykładowe zastosowania

1. Koncentrator VPN

MiDGE - Sieć prywatna w opariu o publicznego operatora GSM

Zdalne stacje są włączone co centralnego serwera SCADA za pośrednictwem prywatnej sieci VPN utworzonej w oparciu o publiczną sieć GSM/UMTS. Zdalne routery MiDGE pracują jako Klient VPN, natomiast lokalna jednostka MiDGE, podłączona jest bezpośrednio do serwera SCADA - jako Serwer VPN. Sieć zrealizowana w całości o infrastrukturę publicznego operatora GSM. MiDGE standardowo obsługuje do 10 klientów VPN. Za pomocą dodatkowej licencji, liczbę klientów można zwiększyć do 25.

Do realizacji potrzebujesz:

 • routery MiDGE
 • karty SIM dowolnego operatora
 • 1 stały adres IP dla serwera

Jak to zrobić?

Pobierz instrukcję MiDGE - Koncentrator VPN lub zobacz wideo ▶ Konfiguracja Serwera ▶ Konfiguracja Klienta

2. Wirtualna Sieć Prywatna - VPN

MiDGE - Prywatna sieć VPN w oparciu o sieć plubliczną

Zdalne stacje są włączone do centralnego serwera SCADA za pośrednictwem prywatnej sieci VPN utworzonej w oparciu o publiczną sieć PSTN i GSM. Wyniesione routery MiDGE pracują jako Klient VPN w połączeniu z koncentratorem (serwer VPN) przesyłając dane do serwera SCADA.

Do realizacji potrzebujesz:

 • koncentrator/serwer VPN
 • stałe łącze internetowe w lokalizacji głównej
 • routey MiDGE
 • karty SIM dowolnego operatora

3. Zabezpieczenie sieci WAN przez GSM/UMTS

MiDGE - Sieć redundantna w oparciu o stałe adresy IP operatorów publicznych

Jedno z typowych zastosowań MiDGE. Routery obsługują łącza WAN o statycznej adresacji IP. W przypadku awarii jednego z łączy WAN lub wszystkich, routery MiDGE automatycznie przełączają się na sieć GSM/UMTS zapewniając ciągłość łączności. Powrót do pracy na łączu WAN następuje natychmiast po usunięciu jego awarii.

Do realizacji potrzebujesz:

 • łącze internetowe ze stałym adresem IP we wszystkich lokalizacjach (np. DSL, Ethernet, światłowód)
 • routery MiDGE
 • karty SIM dowolnego operatora ze stałym adresem IP

4. Sieć hybrydowa GSM/UHF - protokoły sierialSCADA

MiDGE - Transmisja danych RS232 w sieci hybrydowej UMTS/UHF

W tym przykładzie MiDGE pracuje jako koncentrator VPN, przesyłając datagramy UDP ze zdalnych portów RS232. RipEX w tym układzie jest jednostką centralną i pełni funkcję serwera/konwertera Modbus RTU/Modbus TCP adresując pakiety TCP/UDP dla urządzeń pracujących w sieci radiowej oraz GSM.

Do realizacji potrzebujesz:

 • routery MiDGE
 • karty SIM dowolnego operatora
 • radiomodemy RipEX z dodatkową licencją SW-COM2, SW-ROUTER

5. Statyczna adresacja z MIDGE/MG102i w centrum danych

MiDGE - Stayczna komunikacja transmisja danych RS232

Jest to przykład typowej sieci o statycznej adresacji, w której obsługiwane są urządzenia komunikujące się za pośrednictwem portu RS232 (datagramy UDP). Radiomodem RipEX pracuje w tym układzie jako serwer/konwerter ModbusRTU/ModbusTCP/IP adresując otrzymane/wysłane pakiety przez serwer SCADA.

Do realizacji potrzebujesz:

 • routery MiDGE
 • karty SIM dowolnego operatora ze stałym adresem IP
 • radiomodem RipEX z dodatkową licencją SW-COM2, SW-ROUTER
scroll up